hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

Prijedlog izmjene Ustava Republike Hrvatske u čl. 9. i čl. 75.

 

U svezi predstojeće, četvrte promjene Ustava RH, proučivši Vladin prijedlog, kao i onaj oporbenih zastupnika u Hrvatskom Saboru, podržavamo izmjenu čl. 9. te predlažemo uvrstiti i izmjenu i čl. 75.

 

 

Ad. čl. 9.: Smatramo da treba promijeniti čl. 9. Ustava na način da se zadrži institut neizručivanja vlastitih državljana, uz mogućnost izručivanja državljana Republike Hrvatske temeljem sklopljenog međunarodnog ugovora s nekom trećom državom. Smatramo da predmet ovih ugovora trebaju biti najteža kaznena djela, uključujući i ratne zločine

 

Stoga predlažemo da čl. 9. Ustava RH glasi ( promjene su istaknute kurzivom):

 

Članak 9.

 

Hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom.

 

Državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo, a ne može biti ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Europske unije.

 

 

 

Ad. čl. 75:  Smatramo da Ustav Republike Hrvatske treba zastupnicima/cama u Hrvatskom saboru jamčiti imunitet radi slobodnog izvršavanja njihova mandata, odnosno obavljanja njihove zadaće u saboru. Taj imunitet, poznat kao imunitet neodgovornosti, predstavlja fundamentalno i tradicionalno jamstvo neovisnosti zastupnika. U Ustavu Republike Hrvatske reguliran je stavkom 2. navedenog članka.

Nasuprot tomu, smatramo da zastupnički imunitet ne smije biti paravan iza kojega će se skrivati počinitelji teških kaznenih djela. Stoga se zalažemo da se imunitet nepovredivosti ukine za kaznena djela za koja je propisana kazna zakona duža od pet godina.

Stoga predlažemo da čl. 75. Ustava RH glasi ( promjene su istaknute kurzivom):

 

Članak 75.

Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet.

Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, lišen slobode ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru.

Protiv zastupnika se ne može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora, osim ukoliko postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. O takvim se slučajevima izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora.

Ako Hrvatski sabor nije na okupu, odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega pokrene kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što njegovu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor.

 

Ukoliko se zastupnicima u Hrvatskom saboru ipak ostavi imunitet u odnosu na pokretanje kaznenog postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina, smatramo nužnim izmijeniti članak 75. na način koji će pravosuđu osigurati neovisno vođenje kaznenog postupka, uključujući i odluku o određivanju  pritvora za okrivljenog/u.

 

Predlažemo da čl. 75. Ustava RH u tom slučaju glasi (promjene su istaknute kurzivom):

Članak 75.

Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet.

Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, lišen slobode ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru.

Zastupnik ne može biti lišen slobode u prekršajnom postupku niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora.

Zastupnik može biti lišen slobode bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. O takvom se slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora.

Ako Hrvatski sabor nije na okupu, odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što njegovu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor.

 

Katarina Kruhonja, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek

 

Vesna Teršelič, Documenta – centar za suočavanje s prošlošću

 

Zoran Pusić, Građanski odbor za ljudska prava, Zagreb

 

 

Zagreb, 20. siječnja 2010. godine

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr