hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

Rasizam i diskriminacijau Republici Hrvatskoj 2009/2010.

Hrvatska je prva zemlja koja će postati članica EU, a da je u svojoj nedavnoj prošlosti imala rat (oružani sukobi u Sloveniji trajali su 8 dana, u Hrvatskoj 4 godine). Taj rat, koji je bio mješavina agresije na Hrvatsku i građanskog rata, zajedno s jednom nesretnom politikom od 1990 do 2000., ostavio je duboke i dugotrajne posljedice. U tom periodu, 1990 – 2000, diskriminacija po etničkoj osnovi imala je politički legitimitet, svakodnevno se mogla susresti u šovinističkim ispadima vodećih političara, šovinističkim i huškaćkim komentarima mnogih medija, postupcima policije i sudova, u brojnim kršenjima ljudskih prava gdje su žrtve birane po etničkoj osnovi i gdje te žrtve nisu imale gotovo nikakvu zaštitu policije i institucija koje su ih trebale zaštititi. …opširnije

 

Mišljenje hrvatskih organizacija civilnoga društva o spremnosti Republike Hrvatske na zatvaranje pregovora u 23. poglavlju - Pravosuđe i temeljna ljudska prava

- 16. veljače 2011. Smatramo da Republika Hrvatska u ovom trenutku – sredina veljače 2011. godine –još uvijek nije spremna zatvoriti Poglavlje 23, s obzirom na njegovu bit – osiguranje odgovarajuće razine vladavine prava putem djelotvornog pravosudnog sustava i mehanizama zaštite ljudskih prava. Naime, zatvaranje Poglavlja 23 predmnijevalo bi da su pozitivne promjene u vladavini prava nepovratne, što još uvijek nije slučaj. …opširnije

 

Prijedlog GOLJPa za raspravu Vijeća za socijalnu pravdu Predsjednika RH

Tražeći pravedno rješenje za žrtve akta terorizma koje su pretrpjele materijalnu štetu predlažemo: a) da žrtve akata terorizma koje su pretrpjele materijalnu štetu i tužbe podnijele po Čl.180 ZOO ili po ZOŠTu i koje su parnicu izgubile, budu oslobođene plaćanja parničnih troškova. b) da se nekim podzakonskim aktom ili uredbom odredi da i žrtve terorističkih akata koje su pretrpjele materijalne štete, bez obzira da li je to bilo u privremeno okupiranom području ili ne, imaju pravo na obnovu po Zakonu o obnovi (na što ih upućuje ZOŠT; bez toga formulacija u ZOŠTu predstavlja cinizam i licemjerje prema žrtvama terorizma.) …opširnije

 

Prijedlog za pokretanje postupka po čl. 128. alineja 5. Ustava RH i čl. 104.Ustavnog zakona o USRH

8. veljače 2008. PRIJEDLOG (INICIJATIVA) za pokretanje postupka po članku 128. alineji 5. Ustava Republike Hrvatske i članku 104. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske …opširnije

 

Odluka Ustavnog suda

10.svibnja 2000. Zaključak: O D L U K A Utvrđuju se neustavnim odredbe članka 14. stavaka 2. i 7. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine", broj 96/93 i 39/95), koje su ukinute odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (“Narodne novine”, broj 128/99). …opširnije

 

Prijedlog za pokretanja postupka ocjene ustavnosti čl.14. Zakona o prognanicima i izbjeglicama

9.travnja 1996. Podnositelj ove ustavne tužbe smatra da su naprijed citirane izmjene i dopune Zakona o statusu prognanika i izbjeglica protuustavne …opširnije

 

Odluka Ustavnog suda

25. rujna 1997. I. Ukidaju se odredbe - članka 8. - članka 9. stavka 2. - članka 11. stavka 1. (u svezi s člankom 2. stavkom 1. i 2.) i stavka 4. Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom ("Narodne novine", br. 73/95 i 7/96); II. Odbija se zahtjev Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske i ne prihvaćaju se prijedlozi za ocjenu ustavnosti Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom u cjelini, osim u odnosu na odredbe navedene u točki I. ove odluke. III. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". …opširnije

 

Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti zakona

15.svibnja 1997. Podnositelj smatra da su sve odredbe Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom suprotne Ustavu Republike Hrvatske i to čl. 14. čl.16, čl. 32., čl. 48. Ustava RH,... …opširnije

 

 

IZVJEŠTAJ

EXAMPLES OF VIOLATIONS

OF SOME ARTICLES OF INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS IN THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE PERIOD 1994 - 1998 …opširnije

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr