hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

PRIMJERI KOJI ZABRINJAVAJU

Izlaganje Zorana Pusića na Okruglom stolu : Suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj:

ključni nalazi, planovi i prioriteti

24. ožujka 2009.

 

Suđenja za ratne zločine, u smislu pravednog i nepristranog suđenja s ciljem kažnjavanja počinitelja zločina, a ne zlouporabe sudstva kao instrumenta osvete, bila bi teška zadaća za svaku zemlju i za svako pravosuđe. Konačno, i do osnivanja ad- hoc kaznenog suda  u Haagu 1993. godine, vodila su dva argumenta - da počinitelji ratnih zločina trebaju biti kažnjeni i da je u tom vremenu to preteška zadaća za domaća pravosuđa.

 

Nevladine udruge koje prate suđenja za ratne zločine čine to iz uvjerenja da je stupanj nepristranosti pravosuđa i njegove sposobnosti da se uzdigne iznad ideoloških predrasuda  i odoli političkim pritiscima, osnovno mjerilo zrelosti demokratskog društva.

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr