hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

Dana 15. prosinca 2007. godine održan je u Novinarskom domu u Zagrebu Okrugli stol pod nazivom Obeštećenje žrtava terorističkog djelovanja: Pravna država u teoriji i praksi kojeg su organiziral Građanski odbor za ljudska prava iz Zagreba i Udruga žrtava terorističkog djelovanja «Pravda» iz Bjelovara.

U razdoblju od 1991. godine do 1995. godine na bjelovarskom području (na kojem nije bilo ratnih djelovanja) terorističkim aktima (miniranjem) uništeno je 800 stambenih i gospodarskih objekata građana srpske nacionalnosti. Ni u jednom od tih slučajeva policija nije utvrdila počinitelje tih kaznenih djela.

Dobar broj tim aktima oštećenih građana ustao je tužbama za naknadu štete protiv Republike Hrvatske temeljem članka 180. tada važećeg Zakona o obveznim odnosima.

Zakonom o izmjeni Zakona o obveznim odnosima (NN 26/96 od 26. 01. 1996.) brisan je članak 180. Zakona o obveznim odnosima (članak 1.), a svi postupci pokrenuti po toj odredbi se prekidaju (članak2. stavak 1.). Prema odredbi članka 2. stavak 2. prekinuti postupci nastavit će se "nakon što se donese poseban propis kojim ćese urediti odgovornost za štetu nastalu uslijed terorističkih akata".

Obveza donošenja posebnog propisa izvršena je tek 2003. godine kada je Hrvatski sabor donio Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (stupio na snagu 31. 7. 2003. godine). Odredbom članka 10. tog zakona određeno je da će se "sudski postupci za naknadu štete prekinuti stupanjem na snagu Zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine» br. 7/96) nastavit" .. "po odredbama ovog Zakona".
Prema odredbi članka 8. citiranog zakona materijalna šteta nadoknađuje se u obliku obnove oštećenih ili uništenih materijalnih dobara sukladno Zakonu o obnovi. više

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr