hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

POVRATAK IZBJEGLICA

GOLJP je od 1995. ostvario niz projekata koje je organizirao da bi pomogao izbjeglima koji su se vraćali u svoja sela na području općina Vojnić, Topusko i Gvozd.                                                                                                                  

 1. Direktna pomoć ljudima koji se vraćaju

- Organiziranje humanitarne pomoći, cijepanja drva, liječničke pomoći u područjima teško pogođenim ratom (od1995. )

 - Organiziranje malih farmi koza u općini Gvozd (od 2002)

 2.   Zaštita ljudskih prava: pravna i informativna pomoć izbjeglicama i prognanicima u Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu.

Da bi osigurali prava izbjeglica i povratnika GOLJP je od 2002 suorganizator «Triangl mreže» www.triangle-network.org mreže organizacija za ljudska prava i pomoć izbjeglicama  iz  S,CG,RH i BiH koja podržava proces repatrijacije, reintegracije i pomirenja kroz direktno pružanje pomoći pri zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava izbjeglih, raseljenih, povratnika i lokalno ugroženog stanovništva čime doprinosi izgradnji mira i stabilnosti u regiji.

 

Stav GOLJPa:

Osiguranje prava na povratak svim izbjeglicama i prognanicima koji su izbjegli pred ratnim opasnostima ili su bili protjerani, i to osiguranje stvarnog prava, a ne samo formalnog, jedan je od osnovnih kriterija po kojem se može ocijeniti stupanj demokratičnosti i  civiliziranosti zemlje povratka.

Izbjeglice i prognanici najčešće su žrtve teških kršenja ljudskih prava (kao posljedica ratnih zbivanja, kao žrtve odmazde ili zločinačkih ideja o etničkom «čišćenju».)

Često navođen razlog protiv slobodnog povratka, da bi se tada vratili i ratni zločinci, licemjeran je i neistinit jer, s druge strane, država traži izručenje osoba koje su optužene za ratne zločine.

 

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr