hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

„Rat i mir“- 20 godina kasnije

 

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Akcijom za ljudska prava (HRA) i Centrom za suočavanje sa prošlošću Documenta iz Zagreba a uz podršku Friedrich Ebert fondacije (FES), organizirao je konferenciju Rat za mir” - 20 godina kasnije, koja se održala 2. decembra 2011. godine u velikoj sali hotela Podgorica, sa početkom u 09:30h.

Cilj konferencije je otvaranje diskusije posvećene različitim aspektima rata, poslijeratnoj obnovi i izgradnji povjerenja, potrebama i sudbini žrtava kao i sudskom procesuiranju ratnih zločina u kontekstu približavanja pravdi i pomirenju. Učesnici su imali priliku da daju svoje viđenje događaja od prije 20 godina, njihovog razvoja do danas i da doprinesu kreiranju preporuka za proces uspostavljanja kulture ljudskih prava i suosjećanja kao temelja na kojem bi svaka od zemalja sprovela do kraja proces suočavanja sa prošlošću, zadovoljenja pravde za sve žrtve i u konačnici uspostavljanja održivih dobrosusjedskih odnosa koji pospješuju demokratizaciju i europeizaciju naših društava.

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr