hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

Udruge za zaštitu ljudskih prava podnjele UNu periodični izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

 

Ponedeljak, 19.travnja 2010.

 

Izvještaj je rezultat rada ad hoc koalicije organizacija civilnog društva. Izradu izvještaja koordinarala je Kuća ljudskih prava, čiji je GOLJP suosnivač i član. Cilj nam je  ukazati na područja najeklatntnijih kršenja ljudskih prava uz preporuke kako bi se postojeće stanje moglo i trebalo poboljšati. U radu koalicije sudjelovale su sljedeće organizacije: Kuća ljudskih prava Zagreb (B.a.B.e., Centar za mirovne studije, Documenta – Suočavanje s prošlošću, Građanski odbor za ljudska prava, Svitanje – mentalno zdravlje, UPIM – promicanje istih mogućnosti za osobe s tjelesnim invaliditetom), Mreža mladih Hrvatske, GONG, Zelena akcija, CESI-Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga za samozastupanje, Udruga za promicanje inkluzije,  Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Centar za mir Osijek, Centar za mir Vukovar, Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, Kontra, i Queer Zagreb.

 

Ovaj izvještaj napravljen je za novi mehanizam UN-a UPR (Univerzalni periodički pregled). Naime, stanje ljudskih prava u Hrvatskoj, ove će se godine razmatrati u okviru UPR-a, na 9. Sjednici UN-ovog Vijeća za ljudska prava (HR Council), točnije 29. studenog 2010.

Republika Hrvatska ratificirala je gotovo sve relevantne međunarodne dokumente kojima se štite ljudska prava – konvencije i većinu fakultativnih protokola. Na ratifikaciju još čeka Konvencija o pristupu službenim dokumentima.
Prema nalazima u ovom izvještaju najveći problem Republike Hrvatske ostaje slabo ili nikakvo provođenje potpisanih međunarodnih dokumenata. Iako su sve međunarodne  konvencije „nadređene“ domaćem zakonodavstvu, u presudama gotovo nikada ne nailazimo na pozivanje na ove značajne međunarodne mehanizme zaštite ljudskih prava

UPR

 

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr