hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

komentari

 

Obustave kaznenih postupaka temeljem zakona o oprostu u praksi Vojnog suda u Zagrebu1992.-1996.

Vršeći uvid u spise bivšeg Vojnog suda u Zagrebu, uočili smo trend sastavljanja nepreciznih optužnica koje ne sadrže elemente kako osnovnog krivičnog djela, tako ni elemente zakonskog bića kvalificiranog oblika osnovnog krivičnog djela. U obrazloženjima optužnica se ne navode dokazi kojima se utvrđuju odlučne činjenice i nexsus causa između djelovanja optuženika i nastupanja teških posljedica u vidu ranjavanja i usmrćivanja više građana RH, opisuje se realno stanje rata i pokušava se utvrditi kolektivna odgovornost, umjesto da se konkretiziraju aktivnosti samog optuženika u kojoj tužitelj nalazi ostvarenje svih bitnih obilježja kaznenog djela stavljenog mu na teret (nisu precizirane okolnosti niti posljedice djelovanje optuženika, kao što su mjesto napada, vrijeme napada, identitet oštećenika). Često se kao dokaz predlaže čitanje same kaznene prijave ili službene zabilješke, a koje Zakon o kaznenom postupku eksplicite navodi kao nezakonit dokaz. Iako je sud ovakve optužnice temeljem čl. 252. st. 1. ZKP-a vraćao Vojnom tužiteljstvu na ispravak, iste su neispravljene podnošene Vojnom sudu te je postupak okončavan obustavom temeljem zakona o oprostu. Ovakvim indolentnim postupanjem pravosudnih institucija, počinitelji djela koja su eventualno imala obilježja ratnih zločina, odnosno mogla su se podvesti pod oznakom krivičnih djela predviđenih u inkriminacijama protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ostali su neprocesuirani. …opširnije

 

Prijedlog izmjena Ustava Republike Hrvatske u Čl. 9. i Čl. 75.

U svezi predstojeće, četvrte promjene Ustava RH, proučivši Vladin prijedlog, kao i onaj oporbenih zastupnika u Hrvatskom Saboru, podržavamo izmjenu čl. 9. te predlažemo uvrstiti i izmjenu i čl. 75. …opširnije

 

PRISEGA

Ovih dana, kada se dio dnevnog tiska bavi pitanjem o tome hoće li novoizabrani predsjednik Republike Ivo Josipović, kao deklarirani agnostik, imati kakvih problema s polaganjem predsjedničke prisege koja završava riječima «Tako mi Bog pomogao», valja pobliže osvijetliti historijat instituta predsjedničke prisege u Hrvatskoj u pogledu njenog sadržaja. …opširnije

 

PRIMJERI KOJI ZABRINJAVAJU

Zoran Pusić Izlaganje na Okruglom stolu : Suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj: ključni nalazi, planovi i prioriteti 24. ožujka 2009. …opširnije

 

 

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr